Energieffektiv lystekonologi 

70 – 90 % ENERGIBESPARELSE

LYSTEK – INNOVATIV LYSTEKNOLOGI

Hvordan oppnå 70-95% energibesparelse?

Patina Lighting – intelligent lysstyring:

  • Hver lampe har en integrert, intelligent sensor som kan programmeres individuelt for både dagslys dimming (LDR) og tilstedeværelse (PIR), med justering fra 0-100% effekt.
  • Sensoren har mer enn 30 programmeringsparametre. Belysningen kan derfor «skreddersys», dvs tilpasses helt optimalt etter behov for lys og ulike soner i et lokale.
  • Reduserte vedlikeholdskostnader. Lukket lampe med hindrer støv og fukt å trenge inn i armaturen. Sparer innvendig rengjøring.
  • Svært enkel installasjon: Kun 230V. Ingen ekstra kabling (BUS), eksterne detektorer eller brytere er nødvendig.
  • Patentert reflektor som gir 96% lys effekt. I svært mange prosjekter innebærer det at antall nye armaturer kan reduseres betydelig i forhold til antall eksisterende.
  • Både T5 lysrør og LED.

Dette gjelder alle typer næringslokaler – kontorområder, garasjeanlegg, alle typer lager (også kjøl og frys), industri- og produksjonsanlegg, med opptil 20m takhøyde

Kundeuttalelser

Energi besparelsen ligger over det som ble lovet i tilbudet. Som eiendomsforvalter er det en del av vårt ansvar å hjelpe de av våre kunder som har fokus på miljø til å redusere energi forbruket, og velge de beste løsningene. Det har vi oppnådd til fulle i dette prosjektet. 90% energi besparelse og en nedbetalingstid på 3,4 år er over forventning, et resultat som både vi og kunden er svært fornøyd med.
Jan-Erik Holmberg

Eiendomsforvalter Teknisk, Basale

Løsningen fra Lystek fungerer etter en innjusteringsperiode helt som forventet. Lyset slår seg av og på etter innstilte tider på tilstedeværelse, og justerer armatureffekten etter dagslysbidraget. På sterke soldager er det kun 10-15 % av lampene som det er lys i. Samlet lyseffekt i forhold til tradisjonell fast T5-belysning, er omtrent det halve.
Dag Einar Aasen

Rådgiver Energi, Basale

Vi er meget fornøyde med resultatet! 90 prosent energisparing og en tilbakebetalingstid på 2.5 år, er helt fantastisk. Lystek har bidratt til et bedre miljø, og vi er meget fornøyde med samarbeidet!
Arne Schie

Veterinærinstituttet

Vi ønsket å prøve ut en relativt ny, innovativ teknologi som kan gi oss både energi besparelse og avansert teknologi som kan tilpasses vårt behov også i fremtiden. Det har vi oppnådd til fulle i dette prosjektet. Oppdaterte målinger viser at vi nå sparer 94 % av energi forbruket til lys i disse områdene. Dette er over forventning, et resultat som vi er svært godt fornøyd med.
Pål Asp

Vedlikeholdssjef, Schenker

Vi utfører befaring og lys-beregninger, uten kostnader for kunden.

Basert på disse opplysninger gjør vi en foreløpig beregning av potensiell energibesparelse.
Kontakt oss