Multifunskjonshus
Kirke
Hus
Datasenter
Skole
Coop
Hus
Hus
Gårdsbruk
Hus