Glass-Glass Teknologi

 • Maksimal mekanisk stabilitet
 • Bedre celleinnkapsling
 • Bedre beskyttelse mot fuktinntrengning
 • Ingen ømfintlig folie på baksiden
 • Saktere nedbrytning - lengere levetid
 • Redusert fare for dannelse av mikrosprekker
 • Levetid over 50 år
 • Størrelser opp til 4200x2200 mm
Megasol
Glass-Glass formGlass-Glass teknologi

HiR Proprietær Megasol Celle teknologi

 • Basert på n-type wafer
 • Rekordhøy celleeffektivitet (potensial for over 25%)
 • 0% PID og 0% LID
 • Bedre utbytte ved svakt lys
 • "Bifacility" faktor over 90%
 • HiR er en proprietær celleteknologi fra Megasol
Megasol
HiR proprietær teknologi

RearCon celleteknologi

23.3% Moduleffektivitet takket være disse nyvinningene:

 • Ingen frontkontakter
 • Strømleder med ekstra høy ledningsevne
 • Ingen mellomrom mellom celler
Megasol

Solar modules without cell spacing - RearCon

RearCon - uten mellomrom

Solar modules with cell spacing - conventional

Vanlige moduler - med mellomrom