Lystek AS er eksklusiv distributør av Patina Lighting i Norge

Lystek AS ble opprettet i 2007 med formålet om import og salg av elektriske komponenter (adapter til lysarmaturer). Siden oktober 2010 har Lystek AS hatt eksklusiv distribusjonsavtale med Patina Lighting for Norge. Turid Skinnemoen har siden 2011 vært eier og daglig leder Patina Lightning produserer armaturer til næringslokaler; kontor, lager, produksjon, undervisning, laboratorier, garasjeanlegg m.m. Patina lightning har fokus på sikkerhet og kvalitet i produksjonen og har ISO 9001 kvalitetssikringssystem, ISO 14001 miljøsertifisering og OHSAS 18001 SHA styringssystem for arbeidsmiljø.

Turid Skinnemoen: 30 års erfaring fra markedsføring og prosjektledelse, primært fra IT bransjen og innredning av hoteller. Viktigst er å forstå kundens behov.  Resultatene oppnås ved å være målrettet, løsnings- og resultatorientert. Min ambisjon er å sørge for at våre kunder får en belysningsløsning som gir store energi besparelser.  Og den skal være fremtidsrettet og miljøvennlig.  

Om Patina Lightning

         
Patina® ble etablert i Irland 2002, som et selskap for design og produksjon av belysning. Patina® har utviklet en serie innovative og smarte belysningsteknologier, som har fått godkjent eksklusiv opphavsrett.  
Innovasjon Spesialist på innovasjon, optisk design og optimalisert energi effektiv belysning, som gir en sterk etterspørsel etter Patina’s produkter. Patina samarbeider med nasjonale selskaper og noen av verdens ledende, multinasjonale selskaper. De har utviklet innovative, komplette belysningsløsninger som tilbyr usedvanlig store energi- og kostnadsbesparelser. Som også sikrer den optimale belysningen i ethvert miljø. Produktutvikling Vi utvikler kontinuerlig produkter som er smartere, mer energieffektive og som er mekanisk hensiktsmessig til å møte endrede markedsbehov, sammen med stadig mer avanserte lyskilder og optisk utvikling. Patina har en kontinuerlig bedømming av sin produksjons- og designprosess, for å oppnå mer konkurransedyktig og energi effektive løsninger gjennom utnyttelse av ny teknologi og nye materialer. Tilbakebetalingstid Ved å implementere Patina® lysteknologi, vil energibesparelser i størrelsesorden 80% oppnås. Dette er en besparelsesprosent som er oppnådd i leverte prosjekter over flere år. For et rehabiliteringsprosjekt vil energibesparelsen typisk variere fra 70% til 95%. Selv om slike energibesparelser er svært motiverende, vil det rent faktisk ikke rettferdiggjøre en investering uten en tilfredsstillende tilbakebetalingstid på den investerte kapital (ROI). Nøkkelfaktorer hører også til enkeltheten i utskifting ved en retrofit løsning. Eksempelvis vil en integrert, intelligent sensorteknologi fra Patina gjøre all BUS kabling, bevegelsesfølere og brytere overflødig, men som er nødvendig ved all annen lys styring. Patina® leverer høyeffektive armaturer med 96% lysutbytte. I rehab prosjekter vil man ved å bytte en mot en, oppnå betydelig lavere installasjonskostnad dersom man kan benytte eksisterende kabling. I prosjekter hvor lysberegningen gjøres helt uavhengig av tidligere plassering, ser vi at antall armaturer kan reduseres og likevel oppnå en større jevnhet og mer lys. Dokumenterte besparelser sannsynliggjør den største muligheten for å kunne implementere en akseptabel tilbakebetalingstid.    

  Fremtidsrettet, intelligent lysstyring gir 70-95% energibesparelse

Tilbakebetalingstid

  En typisk installasjon vil ha en ROI på 2-4 år gjennom spart energi forbruk og vedlikehold.  
;

Redusert energiforbruk

  Avhengig av eksisterende armaturer og driftstid, vil besparelsen variere mellom 70-95%. Både rehab og nybygg

Vedlikeholdskonstnader

  Patina produkter benytter T5 lysrør (24000 timer). Sammenlignet med T8 (8000 timer) som gir færre gruppeskift. Dimming gir økt levetid.

Forbedret arbeidsmiljø

  Generelt vil Patina løsning benytte færre armaturer og gi en forbedret lyseffekt i hele levetiden. Individuell tilpassing med sensor i hver lampe.